info@remieconsultants.nl

Aanscherping aansprakelijkheid aannemer

Nieuws Aanscherping aansprakelijkheid aannemer

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen maakt de bouwer straks zelf verantwoordelijk voor bouwgebreken. Ongeacht het bouwtoezicht van de opdrachtgevende partij. Hajé van Egmond, secretaris van het Instituut voor Bouwkwaliteit legt uit wat de gevolgen zijn van de nieuwe wet die vanaf medio 2017 gefaseerd wordt ingevoerd.

‘De bouwer is straks zelf verantwoordelijk voor bouwgebreken. Ongeacht het bouwtoezicht van de opdrachtgevende partij zoals een corporatie. Het is belangrijk dat corporaties zich nu al voorbereiden op de nieuwe regels.’ Aldus Hajé van Egmond, secretaris van het Instituut voor Bouwkwaliteit over de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen die vanaf 2017 gefaseerd in werking treedt.

Bouwconsument krijgt waarvoor hij betaalt

De wet houdt in feite in dat de bouwconsument datgene krijgt waarvoor hij betaalt Van Egmond: ‘Concreet betekent het een aanscherping van de aansprakelijkheidsregels voor de aannemer. Nu is die eigenlijk gevrijwaard voor gebreken die na de oplevering worden ontdekt. Dat gaat veranderen. Daarnaast wordt ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging bij de marktpartijen neergelegd in plaats van bij de gemeente. Bij vergunningverplichte nieuwbouw en verbouw moet de bouw straks zelf regelen dat het voldoet aan het Bouwbesluit. Nu kan een aannemer zich nog verschuilen achter een bouwvergunning die de gemeente heeft verstrekt. Dat kan straks niet meer.

Verantwoordelijkheid bouwgebreken bij de bouwer

De verantwoordelijkheid voor gebreken die na de bouw optreden ligt straks volledig bij de bouwers. Daarbij is niet meer relevant of de corporatie als opdrachtgever wel of geen toezicht op de bouw heeft gehouden. Nu is er op dit punt altijd veel discussie.
Van Egmond: ‘Onder de huidige regels leidt goed toezicht door de opdrachtgever tot minder aansprakelijkheid voor de aannemer. Die kan zeggen: “Je was er zelf bij. Je had kunnen zien dat er iets fout zat.” De nieuwe wet zorgt ervoor dat dit niet meer kan. Het is de aannemer die bouwt en gebreken zijn dus ook zijn verantwoordelijkheid. De vraag of de opdrachtgever al dan niet toezicht hield, speelt straks geen rol meer. De aannemer kan zich dus ook niet meer achter het toezicht verschuilen.’

Toezicht en kwaliteit

Volgens Van Egmond wordt het met de nieuwe wet voor corporaties nog belangrijker om bouwpartijen te contracteren die kwaliteit kunnen leveren. De opdrachtgever kan er immers niet meer van uit gaan dat de gemeente het plan van een aannemer toetst. In het nieuwe stelsel moeten de opdrachtgevers de private kwaliteitsborging regelen.
Van Egmond: ‘Daarvoor hebben ze drie opties. Ze kunnen het zelf doen, een adviesbureau de opdracht geven of een bouwbedrijf de opdracht geven.
Van Egmond bestrijdt dat dit een situatie wordt als van de slager die zijn eigen vlees keurt. ‘Dat beeld is pertinent onjuist. Het gaat om gecertificeerde kwaliteitsborgers, een onafhankelijke derde partij, dus het mag niet de aannemer zelf zijn of een bij het project betrokken adviseur.’

Bron: aedes.nl