info@remieconsultants.nl

Nieuw in 2017: Lage-inkomensvoorziening

Nieuws Nieuw in 2017: Lage-inkomensvoorziening

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe wet- en regelgeving. In 2017 is dat bijvoorbeeld de Lage-inkomensvoorziening (LIV): een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon. Deze kan werkgevers 2000 euro per werknemer opleveren.

Werkgevers kunnen in het nieuwe jaar profiteren van de nieuwe Lage-inkomensvoorziening (LIV): een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon. Deze kan jaarlijks 2000 euro per werknemer opleveren.
De LIV maakt het aantrekkelijker om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

LIV wordt automatisch uitgekeerd

Als werkgever hoeft u geen aanvraag in te dienen om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. U krijgt dit voordeel automatisch. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 in 2018 automatisch uit aan de werkgever.
Het LIV wordt naar rato berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

Twee voorwaarden

Er gelden twee voorwaarden voor werkgevers om van de LIV gebruik te kunnen maken. De werknemer dient minimaal 1248 uur per jaar te werken en een loon te verdienen tussen de 100% en 125% van het minimumloon.

Regelhulp voor werkgevers
Het ministerie van SZW heeft een online regelhulp gepubliceerd. Aan de hand van maximaal acht vragen komen werkgevers te weten of ze recht hebben op de LIV en wat de hoogte en duur ervan is.
De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 in 2018 automatisch uit aan de werkgever. Daar hoeft een werkgever geen aanvraag voor in te dienen. Het LIV wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden voor werkgevers waaraan hun werknemers moeten voldoen. De werknemer dient minimaal 1248 uur per jaar te werken en een loon te verdienen tussen de 100% en 125% van het minimumloon.

Regelhulp voor werkgevers

Het ministerie van SZW heeft een online regelhulp gepubliceerd. Door het invullen van maximaal acht vragen komen werkgevers te weten of ze recht hebben op het LIV en wat de hoogte en duur ervan is.