info@remieconsultants.nl

Verbetering van financiële processen met Six Sigma Finance: bestaat dat wel en zo ja, wat levert het op?

Nieuws Verbetering van financiële processen met Six Sigma Finance: bestaat dat wel en zo ja, wat levert het op?

Willem van der Does, interim finance en projectmanager, schreef in het recente verleden op Linkedin zeventien blogs over Six Sigma Finance en de verbeteringen die deze systematiek oplevert voor financiële processen en de bedrijfsvoering in zijn geheel. In zijn eerste blog in 2017 zet hij zich aan een algemene overpeinzing hierover.

Wat levert Six Sigma Finance mij als organisatie op en waarom zou ik hierin investeren? Dat is een van de vragen die Willem van der Does in zijn meest recente blog aan de orde stelt. In de meeste bedrijven gaat 25% tot 40% van de omzet verloren door niet-foutloos werken. Kan de methodiek van Six Sigma Finance hier adequater en meer verbetering in aanbrengen dan andere? En: waar begint en waar eindigt een finance-verbeterproces?

Voordelen van de tool
Van der Does komt tot tien grote voordelen van de toepassing van Six Sigma technieken binnen financiële processen. We geven er hier drie weer:
– Six Sigma werkt op een projectmatige wijze met een relatief korte doorlooptijd en een groot financieel voordeel;
– door een groot scala aan wetenschappelijke tools zijn er voor elke fase binnen Six Sigma effectieve tools toe te passen die oorzaken helder maken;
– de aanpak van de analyse van gegevens door Six Sigma helpt om de oorzaak van de problemen te verhelpen (root causes).

Van der Does verzorgt zelf ook Lean Six Sigma trainingen en begeleiding in-house bij verbetertrajecten.

lees hier de hele blog